UMT TỔ CHỨC TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VỀ CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Ngày đăng: 25/11/2022

Với mong muốn tạo môi trường tự do trao đổi học thuật và giới thiệu các mô hình Giáo dục Khai phóng, Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Trường Đại học UMT, đã tổ chức thành công chuỗi Seminar với 3 chủ đề thiết thực và quan trọng dành cho toàn thể GVNV Trường Đại học UMT.

Ngày 21/11/2022: "Các mô hình Giáo dục Khai phóng ở Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI". Trình bày: Nghiên cứu sinh Hà Triệu Huy - Thư ký Bộ môn Giáo dục Khai phóng UMT.

Ngày 23/11/2022: "Mức độ đáp ứng của chương trình Giáo dục Khai phóng tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM với các yếu tố của Mô hình Targeting Life Skills 4H". Trình bày: ThS. Nguyễn Việt Hải - Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng UMT.

Ngày 23/11/2022: "Mô hình giáo dục Khai phóng ở Việt Nam - Một trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM". Trình bày: TS. Trịnh Quang Vinh - Trưởng Bộ môn Giáo dục Khai phóng UMT.

Thông qua 3 chủ đề, Bộ môn Giáo dục Khai phóng UMT đã mang đến những thông tin sâu rộng hơn về Giáo dục Khai phóng trên thế giới, phân tích ưu nhược điểm của các mô hình Giáo dục Khai phóng tiêu biểu, từ đó lắng nghe ý kiến của toàn thể GVNV UMT để cùng phân tích thực trạng của Chương trình Giáo dục Khai phóng tại UMT. Đây cũng là nền tảng quan trọng trong việc phát triển Chương trình Khai phóng tại UMT phù hợp với xu hướng thế giới, đáp ứng kịp thời việc Cách mạng 4.0 đã tác động tới mọi mặt của xã hội ở nhiều mức độ và chiều hướng khác nhau.

Trong tất cả các hoạt động nói chung và Chương trình Giáo dục Khai phóng nói riêng, UMT luôn chú trọng bám sát mục tiêu giúp sinh viên có năng lực tư duy quốc tế để tự tin hòa nhập vào môi trường đa văn hóa và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Giáo dục khai phóng UMT tại đây nhé!