Các vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Hướng nghiệp và Tuyển sinh
Trưởng phòng Hướng nghiệp và Tuyển sinh

YÊU CẦU

 • Trình độ thạc sĩ trở chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tâm lý, Khoa học xã hội...
 • Ưu tiên kinh nghiệm 05 năm tại vị trí tương đương ở các Trường Đại học.
 • Kỹ năng quản trị, điều hành, tư duy chiến lược và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Có thể đi công tác thường xuyên.
Giảng viên Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Giảng viên Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

YÊU CẦU

 • Có học vị tiến sĩ (PhD) trở lên các ngành sau: Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng (Logistics & Supply Chain Management), Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial & Sytems Engineering) hoặc, Quản lý Công nghiệp (Industrial Management), Kỹ thuật Logistics (Logistics Engineering), Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Management), Vận trù học (Operations Research);
 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu, các hoạt động vì dự án cộng đồng, và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng
Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng

YÊU CẦU (thỏa các tiêu chí sau)

 • Ứng viên có học vị Thạc sĩ (ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài) liên quan đến các nhóm môn học Giáo dục Khai phóng (GDKP) và có khả năng giảng dạy ít nhất từ hai nhóm môn học GDKP, tham khảo thêm thông tin qua link: https://www.umt.edu.vn/vi-vn/giao-duc-khai-phong.html
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở vị trí tương đương; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh;
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; thành thạo trên các nền tảng giảng dạy trực tuyến.
Giảng viên Khoa Kinh doanh
Giảng viên Khoa Kinh doanh

YÊU CẦU

 • Có học vị tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành gần và các các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến các lĩnh vực trên;
 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Chuyên viên/ Nhân viên Xét tuyển - Phòng Đào tạo
Chuyên viên/ Nhân viên Xét tuyển - Phòng Đào tạo

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Thông tin;
 • Kinh nghiệm 02 năm vị trí tương đương tại các trường Đại học/ Cao đẳng;
 • Có kinh nghiệm về giáo vụ, học vụ, xét tốt nghiệp, tuyển sinh, tổ chức thi;
 • Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác;
 • Tư duy logic, cầu tiến, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
Lập trình viên hệ thống (Full-Stack.NET)
Lập trình viên hệ thống (Full-Stack.NET)

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT;
 • Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm, tiếng Anh thành thạo;
 • CThành thạo môi trường C/SIDE với ngôn ngữ C/AL, C#, Power Fx;
 • Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm MS Dynamics và .NET Core
 • Thành thạo MSSQL;
 • Sử dụng tốt RESTful APIs;
 • Có khả năng tích hợp multiple data source và database vào một hệ thống;
 • Chứng thực người dùng và xác thực giữa nhiều hệ thống, môi trường;
 • Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git;
 • Có kinh nghiệm Microsoft Azure Cloud hoặc AWS
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;