Các vị trí tuyển dụng

Trưởng Bộ môn Giáo dục Khai phóng
Trưởng Bộ môn Giáo dục Khai phóng

YÊU CẦU (thỏa các tiêu chí sau)

 • Ứng viên có học vị Tiến sĩ (ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài) liên quan đến các nhóm môn học Giáo dục Khai phóng (GDKP) và có Thạc sĩ lĩnh vực kỹ thuật khác, có khả năng giảng dạy ít nhất từ hai nhóm môn học GDKP, tham khảo thêm thông tin qua link: https://www.umt.edu.vn/vi-vn/giao-duc-khai-phong.html;
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh;
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; thành thạo trên các nền tảng giảng dạy trực tuyến;
 • Có hiểu biết sâu về xây dựng và vận hành chương trình giáo dục khai phóng.
Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Tiếng Anh
Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Tiếng Anh

YÊU CẦU

 • Người Việt Nam/ Nước ngoài, tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành TESOL hoặc Ngôn ngữ Anh (kèm theo chứng chỉ TESOL), ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS, có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên;
 • Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;
 • Thành thạo kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên.
Trưởng Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện
Trưởng Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ tại nước ngoài các chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông số, Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông...
 • Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên ở các trường đại học;
 • Có kỹ năng quản lý, tư duy chiến lược;
 • Tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc vì mục tiêu chung.
Giảng viên Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Truyền thông đa phương tiện/ Marketing
Giảng viên Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Truyền thông đa phương tiện/ Marketing

YÊU CẦU

 • Có học vị tiến sĩ (PhD) trở lên các ngành sau: Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp hoặc, Quản lý Công nghiệp, Kỹ thuật Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng, Vận trù học/ Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và quan hệ công chúng, Truyền thông xã hội, Quảng cáo Kỹ thuật số, Công nghiệp Truyền thông/ Marketing;
 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu, các hoạt động vì dự án cộng đồng, và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Giảng viên Khoa Kinh doanh
Giảng viên Khoa Kinh doanh

YÊU CẦU

 • Có học vị tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và Quan hệ công chúng, Truyền thông xã hội, Quảng cáo Kỹ thuật số, Công nghiêp Truyền thông, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics, Quản lý Công nghiệp, Vận trù học, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành gần và các các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến các lĩnh vực trên;
 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động thanh tra pháp chế tại trường Đại học;
 • Kinh nghiệm từ 03 năm tại vị trí tương đương;
 • Chịu được áp lực công việc;
 • Khả năng phân tích, đàm phán, tổng hợp…
Giảng viên bộ môn Tiếng Anh
Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

YÊU CẦU

 • Người Việt Nam/ Nước ngoài, tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành TESOL hoặc Ngôn ngữ Anh (kèm theo chứng chỉ TESOL), ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS, có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên;
 • Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;
 • Thành thạo kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên.