Các vị trí tuyển dụng

Thư ký
Thư ký

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản lý giáo dục, Quản trị hành chính, Luật, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin… Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương, nắm vững Nghiệp vụ Thư ký văn phòng, Luật giáo dục đại học và các văn bản liên quan.

Mô tả công việc:

 • Các công tác hỗ trợ  Trưởng khoa/Viện/Trung tâm, điều phối chương trình đào tạo;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên;
 • Tổng hợp các báo cáo, thống kê, tổng kết đề nghị, soạn thảo văn bản, lưu chuyển công văn;
 • Nghiệp vụ thư ký văn phòng, hành chính, văn thư lưu trữ… 
 • Tổng hợp dự trù kinh phí văn phòng, trang thiết bị, thực hiện thủ tục tạm ứng, thanh toán…
Giảng viên Thiết kế đồ họa
Giảng viên Thiết kế đồ họa

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Digital Arts & Design, Multimedia hoặc các chuyên ngành tương đương;
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Giảng viên Truyền thông đa phương tiện
Giảng viên Truyền thông đa phương tiện

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông số, Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông...
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Giảng viên Công nghệ thông tin
Giảng viên Công nghệ thông tin

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin;
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Phó Trưởng Bộ môn Marketing
Phó Trưởng Bộ môn Marketing

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên Tiến sĩ (PhD) tốt nghiệp tại nước ngoài các chuyên ngành Marketing, Truyền thông Đa phương tiện, Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh...
 • Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên ở các trường đại học;
 • Có kỹ năng quản lý, tư duy chiến lược;
 • Tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc vì mục tiêu chung.
Giảng viên bộ môn Tiếng Anh (Người nước ngoài)/ English Lecturer (Native)
Giảng viên bộ môn Tiếng Anh (Người nước ngoài)/ English Lecturer (Native)

REQUIREMENT

Applicants should:

 • Hold a Master's degree or higher, majoring in TESOL or English Language (with a TESOL certificate), preferably with IELTS teaching experience, and possess an IELTS certificate of 7.0 or higher.
 • Have at least 2 years of teaching experience.
 • Demonstrate mastery of the goals, plans, content, and programs of the assigned subjects, as well as a clear understanding of practical requirements for training in the relevant majors.
 • Possess proficiency in office skills.
 • Exhibit effective organizational skills, time management abilities, and the capacity to prioritize tasks

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành TESOL hoặc Ngôn ngữ Anh (kèm theo chứng chỉ TESOL), ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS, có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên;
 • Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;
 • Thành thạo kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên.