Các vị trí tuyển dụng

Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng
Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng

YÊU CẦU (thỏa các tiêu chí sau)

 • Ứng viên có học vị Thạc sĩ (ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài) liên quan đến các nhóm môn học Giáo dục Khai phóng (GDKP) và có khả năng giảng dạy ít nhất từ hai nhóm môn học GDKP, tham khảo thêm thông tin qua link: https://www.umt.edu.vn/vi-vn/giao-duc-khai-phong.html
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở vị trí tương đương; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh;
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; thành thạo trên các nền tảng giảng dạy trực tuyến.
Giảng viên Khoa Kinh doanh
Giảng viên Khoa Kinh doanh

YÊU CẦU

 • Có học vị tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành gần và các các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến các lĩnh vực trên;
 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Chuyên viên Kế toán Quản trị/ Chuyên viên Kế toán Tài chính
Chuyên viên Kế toán Quản trị/ Chuyên viên Kế toán Tài chính

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính....
 • Kinh nghiệm từ 05 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã từng sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý học phí...
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Sử dụng tiếng anh giao tiếp;
 • Hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Có kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, quản trị rủi ro.
Trưởng phòng Đào tạo
Trưởng phòng Đào tạo

YÊU CẦU

 • Trình độ học vấn (bằng cấp tối thiểu): Tiến sĩ.
 • Chuyên môn (ngành/ chuyên ngành): Quản lý Giáo dục, Công nghệ Đào tạo, các ngành có liên quan…
 • Kinh nghiệm (số năm tối thiểu giảng dạy/ làm việc): tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương; 5 năm kinh nghiệm quản lý;
 • Ngoại ngữ (ngôn ngữ/ trình độ): Tiếng Anh giao tiếp;
 • Tin học (các phần mềm cần có/ mức độ yêu cầu): Thông thạo MS. Office;
 • Kỹ năng cần có: Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý...
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật (Luật kinh tế, luật kinh doanh…);
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế của doanh nghiệp, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm thông dụng, kỹ năng làm việc trên máy tính...
 • Hiểu sâu về các luật chuyên ngành liên quan vận dụng vào nghề nghiệp;
 • Kinh nghiệm từ 03 năm tại vị trí tương đương;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng đàm phán;
 • Chủ động, chịu được áp lực công việc;
 • Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, tỉ mỉ.

 

Lập trình viên hệ thống (Full-Stack.NET)
Lập trình viên hệ thống (Full-Stack.NET)

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT;
 • Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm, tiếng Anh thành thạo;
 • CThành thạo môi trường C/SIDE với ngôn ngữ C/AL, C#, Power Fx;
 • Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm MS Dynamics và .NET Core
 • Thành thạo MSSQL;
 • Sử dụng tốt RESTful APIs;
 • Có khả năng tích hợp multiple data source và database vào một hệ thống;
 • Chứng thực người dùng và xác thực giữa nhiều hệ thống, môi trường;
 • Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git;
 • Có kinh nghiệm Microsoft Azure Cloud hoặc AWS
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Chuyên viên Sự kiện và Hoạt động trải nghiệm sinh viên
Chuyên viên Sự kiện và Hoạt động trải nghiệm sinh viên

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Thiết kế...
 • Kinh nghiệm từ 03 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm công việc tư vấn sinh viên, công tác và dịch vụ hỗ trợ sinh viên, truyền thông và thiết kế, tổ chức sự kiện ở các trường Đại học, Cao đẳng.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng, thiết kế, sử dụng phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, thiết kế ấn phẩm cho các sự kiện và hoạt động sinh viên.
 • Có kỹ năng tổ chức triển khai công tác tổ chức sự kiện, truyền thông sinh viên, giao tiếp, nghiên cứu, thuyết trình, lập kế hoạch, kỹ luật, chủ động, trách nhiệm, tự học.
 • Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hòa hợp, khai phóng...
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp;