Các vị trí tuyển dụng

Kế toán trưởng
Kế toán trưởng

YÊU CẦU

Kiến thức và kinh nghiệm

- Trình độ chuyên môn: Đại học (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục/ Đào tạo).

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính.

- Bằng cấp/ Chứng chỉ khác: Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính.

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương: 5 năm trở lên.

Kỹ năng

- Tin học: Word, Excel, PowerPoint.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

- Kỹ năng chuyên môn:

  + Kinh nghiệm quản lý tài chính và kế toán, hệ thống ERP.

  + Am hiểu quy định liên quan công tác tài chính kế toán.

  + Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Giảng viên Thiết kế đồ họa
Giảng viên Thiết kế đồ họa

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Digital Arts & Design, Multimedia hoặc các chuyên ngành tương đương;
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Giảng viên Truyền thông đa phương tiện
Giảng viên Truyền thông đa phương tiện

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông số, Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông...
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Giảng viên Công nghệ thông tin
Giảng viên Công nghệ thông tin

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin;
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 
Phó Trưởng Bộ môn Marketing
Phó Trưởng Bộ môn Marketing

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên Tiến sĩ (PhD) tốt nghiệp tại nước ngoài các chuyên ngành Marketing, Truyền thông Đa phương tiện, Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh...
 • Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên ở các trường đại học;
 • Có kỹ năng quản lý, tư duy chiến lược;
 • Tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc vì mục tiêu chung.
Giảng viên bộ môn Tiếng Anh (Người nước ngoài)
Giảng viên bộ môn Tiếng Anh (Người nước ngoài)

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành TESOL hoặc Ngôn ngữ Anh (kèm theo chứng chỉ TESOL), ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS, có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên;
 • Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;
 • Thành thạo kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên.