Giáo dục khai phóng

TINH THẦN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Cách mạng 4.0 đã tác động đến mọi mặt xã hội ở nhiều mức độ và chiều hướng khác nhau, trong đó có giáo dục vì nguồn nhân lực được đào tạo phải đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động đang có sự thay đổi nhanh chóng. Hơn nữa, khi xã hội ngày càng đa dạng, sinh viên sẽ gặp gỡ và làm việc cùng với rất nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Có tới 1/3 trong số 500 CEO hàng đầu nước Mỹ (Fortunes) tốt nghiệp từ các trường giáo dục khai phóng. Những người thành công như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg cũng từng học Đại học khai phóng tại Mỹ. Ở đây, người học không chỉ học kiến thức, mà còn học “cách học, cách tư duy, cách thích ứng”. Giảng viên không chỉ là người dạy, mà còn là người hướng dẫn (instructor/mentor).

 

 

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) với triết lý giáo dục khai phóng sẽ trang bị cho sinh viên đầy đủ công cụ để thích ứng với một tương lai đầy biến động. Triết lý giáo dục khai phóng hướng đến việc truyền tải và phát triển một nền giáo dục toàn diện để KHAI mở tối đa nền tảng tri thức và giải PHÓNG tư duy khỏi những khuôn mẫu định sẵn. Tinh thần giáo dục khai phóng tại UMT giúp khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, phát triển quan điểm riêng và khám phá tiềm năng của sinh viên, tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình; đồng thời giúp các bạn hình thành năng lực tư duy quốc tế, thích ứng tốt trong môi trường đa văn hóa và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu hạnh phúc và thành công.

Chương trình Giáo dục Khai phóng tại UMT sẽ cung cấp nền tảng kiến thức liên ngành ở 6 nhóm môn học mang tính khám phá và đầy thú vị:

*** Đối với mỗi nhóm môn, sinh viên cần hoàn thành ít nhất một môn học. Danh mục môn học (cập nhật đến tháng 3/2023) có thể mở rộng và theo tình hình thực tế.

 

CÔNG DÂN TOÀN CẦU (GLOBAL CITIZENS)

Học cách giao tiếp, làm việc và tôn trọng sự khác biệt trong môi trường đa văn hóa; chinh phục công việc tốt ở các tập đoàn đa quốc gia.

Môn học tiêu biểu:

 • Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural Communication)   
  Mô tả tóm tắt: Là môn học liên ngành, môn học cung cấp cho người học các góc nhìn đa dạng, đa chiều liên quan đến văn hóa của địa phương, khu vực, toàn cầu, giúp người học tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng giá trị đạo đức riêng của mỗi dân tộc được tham chiếu từ chính những chuẩn mực văn hóa của riêng họ nhằm nâng cao khả năng giao tiếp với những người đến từ các nền văn hóa khác; ý thức sự khác biệt về văn hóa, chấp nhận sự đa dạng và hòa hợp với cộng đồng quốc tế; nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa với người khác, chủ động dấn thân vào môi trường toàn cầu, góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và môi trường sống năng động hơn.
   

 • Những vấn đề văn hóa trong xã hội đương đại (Cultural Issues in Contemporary Society)
  Mô tả tóm tắt: Toàn cầu hóa đã mang đến nhiều cơ hội, sự cộng tác, phát triển cho con người và cũng là thách thức cho tiến trình sinh sống, làm việc, hợp tác của chúng ta. Việc thiếu quan tâm đến sự khác biệt văn hóa, chưa hiểu một cách đúng đắn và chưa thật sự tôn trọng sự khác biệt đã trở thành một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến thất bại trong giao tiếp xã hội và hợp tác trong công việc. Là môn học liên ngành, môn học cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về các vấn đề văn hóa trong xã hội đương đại, chú trọng đến các vấn đề liên quan đến môi trường làm việc bao gồm: văn hóa và tổ chức, văn hóa và quản trị công việc, văn hóa và hiệu quả làm việc nhóm, nhằm giúp người học tự tin phát triển bản thân khi làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa.
   

 • Văn hóa kinh doanh (Business Culture)    
  Mô tả tóm tắt: Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học hệ thống kiến thức về sự đa dạng của văn hóa kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế; các biểu hiện của văn hóa kinh doanh thông qua triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp; vai trò của văn hóa kinh doanh trong môi trường làm việc, các nhân tố tác động đến văn hóa kinh doanh. Vận dụng những kiến thức đã học, người học có thể hội nhập nhanh vào môi trường văn hóa kinh doanh đa dạng hiện nay, có thể làm việc đạt hiệu quả hơn mà không bị sốc văn hóa.
   

 • Giai cấp, chủng tộc, giới và tính dục (Class, Race, Gender, and Sexuality)
  Mô tả tóm tắt: Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức khoa học nền tảng về giai cấp, chủng tộc, giới và tính dục; so sánh các hệ thống giai cấp khác nhau trên thế giới hiện nay và sự bất bình đẳng giai cấp (tài sản, quyền lực và uy tín); sự khác biệt giới tính trong xã hội và thay đổi trong suốt cuộc đời (thời thơ ấu, thanh thiếu niên, tuổi trưởng thành); cách phân loại tính dục trong các bối cảnh xã hội khác nhau. Vận dụng những kiến thức đã học, người học có thể nâng cao nhận thức đối với mọi người xung quanh để thúc đẩy sự phát triển xã hội, công bằng, bình đẳng và văn minh.
   

 • Lễ tân ngoại giao và giao lưu quốc tế (International Relations and Diplomatic Protocol)
  Mô tả tóm tắt: Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức nền tảng về lễ tân ngoại giao và quan hệ quốc tế phục vụ thiết thực cho công việc của người học sau tốt nghiệp. Nội dung môn học kết hợp xu hướng của ngoại giao hiện đại như: (1) lý thuyết và thực hành trong ngoại giao; (2) các đặc điểm quan trọng trong ngoại giao; (3) ngoại giao đa phương tiện; (4) điểm tương tác và chủ thể mới trong ngoại giao; (5) ngoại giao và công nghệ mới để truyền đạt thông tin. Vận dụng những kiến thức đã học, người học có thể giải quyết các tình huống trong đối ngoại và lên kế hoạch tổ chức một số hoạt động lễ tân và giao lưu quốc tế.
   

NGÔN NGỮ ỨNG DỤNG (APPLIED LANGUAGES)

Tiếp xúc với ngôn ngữ mới, trải nghiệm các nền văn hóa mới để tăng cơ hội việc làm trong thị trường toàn cầu.

Môn học tiêu biểu:

 • Văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan (Introduction to Culture and Language: Thai)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan, cách nắm bắt được hệ thống phụ âm – nguyên âm – dấu, rèn luyện kỹ năng nhận biết mặt chữ Thái, khám phá một số nét văn hóa độc đáo Thái Lan. Đây là kỹ năng cơ bản giúp người học có thể giao tiếp được một số câu đơn giản, hiểu thêm về đất nước và con người Thái Lan. Thông qua quá trình học tập, môn học giúp người học có khả năng hội nhập trong bối cảnh xã hội hiện nay cũng như tinh thần khai phóng và học tập suốt đời.
   
 • Chữ Hán căn bản và các ứng dụng (Basic Chinese Characters and their Applications)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chữ Hán, cách nắm bắt được hệ thống ngữ âm La Tinh, rèn luyện kỹ năng nhận biết mặt chữ Hán, cách viết thư pháp căn bản, làm quen với mối quan hệ kết cấu giữa nghĩa – âm – hình của chữ Hán để người học có thể giao tiếp được một số câu đơn giản tại các nước sử dụng tiếng Trung, bồi dưỡng và nâng cao năng lực thẩm mỹ. Thông qua quá trình học tập, môn học giúp người học có khả năng hội nhập trong bối cảnh xã hội hiện nay cũng như tinh thần khai phóng và học tập suốt đời.
   
 • Tiếng Trung du lịch (Basic Language for Traveling: Chinese)  
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chữ Hán, cách nắm bắt được hệ thống ngữ âm La tinh, cung cấp cho người học một cách có hệ thống các từ vựng trong lĩnh vực du lịch, thông qua bài học với những tình huống thường gặp khi du lịch như đặt phòng, danh lam thắng cảnh… Kết thúc môn học, người học có được những kiến thức ngôn ngữ và kiến thức xã hội liên quan văn hóa, đất nước con người Trung Quốc và ứng dụng ngôn ngữ đã học vào các hoạt động du lịch, biết cách tự học tiếng Trung Quốc và khả năng hội nhập trong bối cảnh xã hội hiện nay cũng như tinh thần khai phóng và học tập suốt đời.
   
 • Tiếng Thái Lan du lịch (Basic Language for Traveling: Thai)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chữ Thái Lan, cách nắm bắt được hệ thống ngữ âm La tinh, cung cấp cho người học một cách có hệ thống các từ vựng trong lĩnh vực du lịch, thông qua bài học với những tình huống thường gặp khi du lịch như đặt phòng, danh lam thắng cảnh… Kết thúc môn học, người học có được những kiến thức ngôn ngữ và kiến thức xã hội liên quan đến văn hóa, đất nước, con người Thái Lan và ứng dụng ngôn ngữ đã học vào các hoạt động du lịch liên quan tới Thái Lan, biết cách tự học tiếng Thái và khả năng hội nhập trong bối cảnh xã hội hiện nay cũng như tinh thần khai phóng và học tập suốt đời.
   
 • Tiếng Hàn du lịch (Basic Language for Traveling: Korean)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cách ghép hệ thống chữ viết và ngữ âm Hàn Quốc, cung cấp cho người học một cách có hệ thống các từ vựng trong lĩnh vực du lịch, thông qua bài học với những tình huống thường gặp khi du lịch như đặt phòng, danh lam thắng cảnh… Kết thúc môn học, người học có được những kiến thức ngôn ngữ và kiến thức xã hội liên quan đến văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc và ứng dụng ngôn ngữ đã học vào các hoạt động du lịch liên quan tới Hàn Quốc, biết cách tự học tiếng Hàn Quốc và khả năng hội nhập trong bối cảnh xã hội hiện nay cũng như tinh thần khai phóng và học tập suốt đời.
   

TƯ DUY (THINKING)

Xem xét các khía cạnh của vấn đề, sàng lọc thông tin để có cái nhìn toàn diện khi cần ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề.

Môn học tiêu biểu:

 • Tư duy và tranh luận (Critical Thinking and Argumentations)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học phương pháp tư duy thẩm soát hiệu quả, biết xem xét các khía cạnh khác nhau của vấn đề về tri thức, đời sống, văn hóa, xã hội, kinh tế, đạo đức, chính trị... Qua đó biết cách đánh giá thông tin, lập luận và tự đưa ra lập luận dựa trên các nguồn ý kiến đa dạng, trái chiều. Đây là kỹ năng cơ bản, giúp người học xử lý thông tin, lập luận, nghiên cứu một cách chính xác không những trong nhà trường mà còn trong đời sống. Trong suốt khóa học, người học thực hành trên những vấn đề của bản thân hoặc xã hội đang được quan tâm nhất.
   
 • Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề (Methods of Thinking and Problem Solving)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học các phương pháp và kỹ thuật tư duy hiệu quả; biết tìm, kiểm chứng, tổng hợp, sắp xếp, phân tích được sự tin cậy của thông tin, tài liệu, số liệu từ nhiều nguồn khác nhau và ứng dụng các tiêu chuẩn của tư duy; có cái nhìn toàn diện (Holistic view) khi đối diện vấn đề hay khi cần có quyết định. Đây là kỹ năng cơ bản, giúp người học giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Trong suốt khóa học, người học áp dụng lý thuyết lên những vấn đề của bản thân hoặc xã hội quan tâm nhất.
   
 • Tư duy mô hình trong thế giới phức tạp (Model Thinking in the Complex World)
  Mô tả tóm tắt:
  Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp và đa dạng của các sự cố thị trường và xu hướng xã hội. Làm thế nào để giải thích các vấn đề này? Bằng chứng cho thấy những người sử dụng mô hình làm tốt hơn những người không có mô hình, những người suy nghĩ nhiều mô hình hoạt động tốt hơn những người chỉ sử dụng một mô hình. Các mô hình cải thiện khả năng của bản thân để đưa ra dự báo chính xác, giúp người học đưa ra quyết định tốt hơn và áp dụng các chiến lược hiệu quả hơn. Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học mới bắt đầu các mô hình như: điểm tới hạn, mô hình sự khôn ngoan của đám đông... Các mô hình giải thích sự thịnh vượng của một quốc gia, giúp giải mã các quyết định chiến lược của các công ty và người học áp dụng lý thuyết lên những vấn đề của bản thân hoặc xã hội quan tâm nhất.
   
 • Tư duy hệ thống và bền vững (Systems and Sustainability Thinking)
  Mô tả tóm tắt:
  Để thành công và phát triển trong một thế giới có kết nối ngày càng chặt chẽ, khả năng sắp xếp, quản lý và giải quyết các vấn đề phức tạp thực sự rất cần thiết. Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học các công cụ tư duy hệ thống cụ thể có thể áp dụng để phân tích các tình huống phức tạp và được quyết định bởi tầm nhìn dài hạn. Người học có thể tích hợp các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp tư duy hệ thống để cải thiện các quy trình, hoạt động và mô hình tư duy hiện có, cuối cùng là phát triển tư duy đa chiều hơn trong cả công việc và cuộc sống.
   
 • Suy luận định lượng (Quantitative Reasoning)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức nền tảng về suy luận theo tỷ lệ, cách lập mô hình toán học, hiểu biết về tài chính và nghiên cứu (lý thuyết logic và tập hợp). Môn học tập trung vào quá trình xử lý tình huống thực tế, xác định cơ sở toán học cần thiết để giải quyết vấn đề và áp dụng những gì đã học vào tình huống ban đầu. Người học sẽ tìm hiểu cách sử dụng các phương pháp lập luận diễn dịch và lập luận quy nạp làm cơ sở dự đoán hành vi của con người và giải quyết những vấn đề thực tế ở các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục...
   

MỸ HỌC (AESTHETICS)

Khơi gợi cảm xúc thẩm mỹ, tăng khả năng sáng tạo để ứng dụng vào công việc và cuộc sống trong tương lai.

Môn học tiêu biểu:

 • Cảm thụ âm nhạc (Music Appreciation)   
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học khả năng: (1) Lắng nghe và khám phá âm thanh; (2) Phân biệt các thể loại âm nhạc khác nhau qua những tác phẩm nổi tiếng từ cổ điển đến đương đại; (3) Tìm hiểu và phân biệt được âm sắc của nhiều loại nhạc cụ (Việt Nam - Châu Á - Phương Tây…) và các loại giọng hát khác nhau; (4) “Bắt chước” cao độ và nhịp điệu với giọng hát, vận động cơ thể và kết hợp với “tiết tấu cơ thể” (Body Percussion); (5) Nhận biết các ký hiệu và thuật ngữ âm nhạc; (6) Sáng tạo và ngẫu hứng không giới hạn qua các tác phẩm âm nhạc, kết hợp với “trò chơi âm nhạc tích hợp” để khám phá những điều kỳ diệu của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.
   
 • Cảm thụ nghệ thuật sân khấu - điện ảnh (Theater and Film Appreciation)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học nhận thức khái quát về nghệ thuật sân khấu – điện ảnh, vai trò, ý nghĩa của nó đối với con người và đời sống xã hội. Người học tiếp cận và hình thành khả năng cảm thụ thẩm mỹ đối với các loại hình nghệ thuật sân khấu – điện ảnh qua những tác phẩm tiêu biểu của thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức tính tổng hợp về cấu trúc và phương thức thể hiện của mỗi loại hình, người học phát huy các kỹ năng phân tích, đánh giá và thẩm thấu chủ đề tư tưởng. Trong quá trình tương tác, trải nghiệm môn học, người học còn có khả năng khám phá những khả năng nghệ thuật tiềm ẩn của bản thân.
   
 • Cảm thụ nghệ thuật hội họa (Painting Appreciation)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức nền tảng về nghệ thuật thị giác, bao gồm các khái niệm, thuật ngữ và phong cách cơ bản nhằm đáp ứng nhiều phong cách học tập khác nhau. Người học sẽ được tiếp xúc với một số phong cách nghệ thuật hội họa phương Tây và phi phương Tây; xây dựng và kết nối xã hội bằng nghệ thuật và hội họa. Trong khi phản ánh, đánh giá đặc điểm và chất lượng của nghệ thuật hội họa, người học sẽ phát triển, khám phá và thể hiện thẩm mỹ cá nhân thông qua các dự án nghệ thuật, thảo luận trong lớp, tham quan phòng trưng bày và dự án cuối kỳ.
   
 • Cảm thụ nghệ thuật văn chương (Literature Appreciation)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những hiểu biết tốt về các tác phẩm văn học từ kịch, tiểu thuyết và thơ ca... Môn học này cung cấp cho người học cơ sở để phân tích tác phẩm văn học và cách đánh giá, bao gồm các thể loại tác phẩm văn học và đặc điểm; các lý luận văn học cơ bản, phân tích và diễn giải tác phẩm. Trong quá trình tương tác, trải nghiệm môn học, người học còn có khả năng khám phá những khả năng nghệ thuật tiềm ẩn, trí tưởng tượng, sự sáng tạo cũng như nâng cao hiểu biết của bản thân.
   
 • Triết học trong cuộc sống (Philosophy in Practice)
  Mô tả tóm tắt:
  Khoa học phát triển không thay thế triết học, trái lại, càng đặt ra nhiều câu hỏi triết học mới mẻ. Cuộc sống sôi động, phức tạp, càng cần tư duy tự chủ, sâu sắc và phê phán để tự định hướng cho mình. Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những nhận thức cơ bản xung quanh một số khái niệm và vấn đề được chọn lọc như: triết học, khoa học, lý tính, tự nhiên, văn hóa, cái chân, cái thiện, cái đẹp, công lý, con người, ý thức, ngôn ngữ, tồn tại... Qua môn học, người học bước đầu làm quen và thấy thích thú với hoạt động triết lý, vì nó mang lại lợi ích thiết thực: hiểu hậu cảnh, quyết định có cơ sở, hành động có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, truyền thông rõ ràng và sống thanh thản, hạnh phúc.

KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (SCIENCE AND TECHNOLOGY EXPLORATION)

Biết liên kết giữa các phát minh khoa học để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện năng suất lao động.

Môn học tiêu biểu:

 • Khoa học trong cuộc sống (Science in Everyday Life)     
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học sự hiểu biết về nguyên lý khoa học của các chủ đề gần gũi cuộc sống như: thực phẩm hữu cơ, dinh dưỡng, nấu ăn, năng suất học tập và sự tập trung. Ngoài ra, môn học còn rèn luyện các các năng lực cơ bản liên quan đến khoa học để giúp người học có thể phản biện thông tin, nắm bắt sự phát triển và ảnh hưởng của khoa học để từ đó lựa chọn, ra quyết định trong cuộc sống.
   
 • Công nghệ AI và các ứng dụng (AI Technology and their Applications)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức, công cụ, kỹ năng công nghệ thông tin; tìm hiểu các phát minh về sự phát triển nhảy vọt trong các lĩnh vực như: internet vạn vật (IOT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tế ảo tăng cường (AR), mạng xã hội (Social Network); phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing). Trong suốt khóa học, người học áp dụng lý thuyết và thực hành thế giới số nhằm thích ứng với những thay đổi trong tương lai.
   
 • Cảm xúc và nhận thức của thú cưng (Pet Emotion and Cognition)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành được thiết kế để giới thiệu khoa học mới, thú vị về tâm lý học của thú cưng dành cho người học đam mê thú cưng. Môn học trang bị cho người học kiến thức nền tảng và lý thuyết tiến hóa giữa nhận thức và hành vi của động vật, phương pháp thực nghiệm, so sánh giữa các loài thú cưng khác nhau. Vận dụng những kiến thức đã học, người học có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, kết hợp kiến thức liên ngành trong khoa học tiến hóa hoặc khoa học nhận thức.
 • Hệ vi sinh vật ở người (Human Microbiome)
  Mô tả tóm tắt:
  Cơ thể con người không chỉ được tạo thành từ các tế bào mà còn bởi hàng nghìn tỷ vi khuẩn, nấm và vi rút. Chúng cùng nhau tạo nên hệ vi sinh vật ở người và có tác động to lớn đến sức khỏe. Hệ vi sinh vật ở người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng đường ruột bình thường, tiêu hóa một số chất dinh dưỡng, phát triển đầu đời; liên quan đến hành vi và các rối loạn như hội chứng ruột kích thích (Irritable Bowel Syndrome), béo phì và tiểu đường. Đây là môn học liên ngành, trang bị cho người học kiến thức nền tảng về thực phẩm, vi khuẩn bổ sung, chế phẩm sinh học và vi sinh, cách phân biệt giữa sự thật với truyền thuyết hư cấu về vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột đối với sức khỏe và bệnh tật.
   
 • Thấu hiểu bộ não: Sinh học thần kinh trong cuộc sống (Understanding Our Brain: Neurobiology in Everyday Life)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức về cách hệ thống thần kinh tạo ra hành vi, cách chúng ta sử dụng bộ não hàng ngày, qua đó sử dụng khoa học thần kinh để giải thích một số vấn đề phổ biến mà con người ngày nay đang gặp phải. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp kiến thức nền tảng chức năng giải phẫu thần kinh của con người và giao tiếp giữa các tế bào thần kinh, sau đó sử dụng thông tin này để hiểu cách chúng ta nhìn nhận thế giới bên ngoài, dịch chuyển cơ thể kết nối với người khác.
   

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP (CAREER MANAGEMENT AND DEVELOPMENT)

Sẵn sàng tiếp thu tri thức mới và không ngừng hoàn thiện bản thân; hiểu về thị trường lao động để có chiến lược quản lý bản thân phù hợp.

Môn học tiêu biểu:

 • Tỉnh thức và đời sống (Mindfulness in Practice)              
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức và phương pháp giúp phát huy sự tự tin nhờ khả năng đẩy cao mọi cảm xúc tích cực theo cách lành mạnh nhất; rèn luyện khả năng tập trung cao độ và làm giảm áp lực, cải thiện hiệu suất công việc, xây dựng nền tảng và phát triển tư duy cảm xúc con người. Trong suốt khóa học, người học áp dụng lý thuyết về tỉnh thức lên những vấn đề của bản thân và thực hành các giai đoạn của tỉnh thức để tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ vào một sự vật, sự việc mà không có bất kỳ phán xét gì để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại.
   
 • Quản lý tài chính cá nhân (Personal Financial Management)
  Mô tả tóm tắt:
  Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính cá nhân từ quá trình rà soát chi tiêu, giới thiệu các công cụ kiểm soát dòng tiền cá nhân đến tiến hành lập mục tiêu tài chính để tạo động lực cho những mục đích thích hợp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong suốt khóa học, người học áp dụng lý thuyết lên những vấn đề của bản thân và thực hành xác định lộ trình để đạt được mục tiêu tài chính cá nhân.
   
 • Giao tiếp phi bạo lực (Nonviolent Communication)
  Mô tả tóm tắt:
  Trong môi trường giao tiếp hiện đại, mâu thuẫn và xung đột xã hội là điều khó tránh khỏi. Để có cuộc sống chất lượng cao, cân bằng, duy trì một bầu không khí dễ chịu, hài hòa trong môi trường giao tiếp  đồng thời để nhận dạng các yếu tố dẫn đến xung đột và giải quyết xung đột hiệu quả đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cần trang bị trong văn hóa giao tiếp. Đây là môn học liên ngành trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giao tiếp phi bạo lực, hướng tới việc vượt ra khỏi lời nói và hành động của một người để nhìn nhận rõ những cảm xúc và nhu cầu bên trong, giúp người học mở ra một không gian cho sự hiểu biết chung, khám phá những nhu cầu mà chính người học cũng không biết và tạo điều kiện cho cách giải quyết xung đột phù hợp dựa trên nhu cầu của mọi người trong cuộc.
   
 • Khoa học thần kinh người tiêu dùng (An Introduction to Consumer Neuroscience)
  Mô tả tóm tắt:
  Nền kinh tế thị trường góp phần tạo ra xã hội tiêu dùng cùng với sự phát triển của nhiều doanh nghiệp kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều kiến thức về khoa học thần kinh được sử dụng kết hợp với tâm lý học của người tiêu dùng nhằm thu hút mua sắm, qua đó nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngược lại, với tư cách là người tiêu dùng, chúng ta cũng cần biết những kiến thức khoa học não bộ này để hiểu mình và tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định. Là môn học liên ngành, môn học trang bị cho người học kiến thức nền tảng và một số phương pháp cơ bản nhất trong các lĩnh vực mới nổi của khoa học thần kinh tiêu dùng và tiếp thị thần kinh. 
   
 • Dấu chân số (Digital footprint)
  Mô tả tóm tắt:
  Khi trải nghiệm trên thế giới trực tuyến, chúng ta luôn để lại dấu vết về hoạt động của bản thân như: tài khoản mạng xã hội, hình ảnh được gắn thẻ, sự hiện diện chuyên nghiệp, mẩu tin nhắn văn bản... Vì vậy với môn học liên ngành này, người học sẽ có cơ hội khám phá cũng như suy ngẫm về các dấu vết trực tuyến của chính bản thân, hiểu tại sao dấu vết kỹ thuật số lại quan trọng. Ngoài ra, môn học sẽ cung cấp một số công cụ và cách tiếp cận để quản lý hiệu quả sự hiện diện trực tuyến (hoặc dấu chân kỹ thuật số) của bạn; tập trung vào các khía cạnh khác nhau của dấu chân kỹ thuật số, bao gồm phát triển sự hiện diện trực tuyến hiệu quả, quản lý quyền riêng tư của bản thân, tạo cơ hội kết nối mạng, cân bằng và quản lý sự hiện diện chuyên nghiệp và cá nhân (tính chuyên nghiệp). Khi kết thúc môn học, người học sẽ được đảm bảo dấu chân kỹ thuật số phù hợp hay tìm cách tạo ra sự hiện diện hiệu quả và có tác động hơn.
   

BỘ MÔN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG