Đối tác doanh nghiệp

UMT xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp bền vững, “First Network”. Đây là mạng lưới kết nối tất cả doanh nghiệp có mối quan hệ với UMT. Các thành viên của “First Network” sẽ được gặp nhau hai lần mỗi năm tại các diễn đàn, hội nghị doanh nhân xuất sắc với nhiều hoạt động thú vị:

  • Trải nghiệm “Triển lãm sáng tạo sinh viên”, nơi UMTer quảng bá ý tưởng, kết quả nghiên cứu, công nghệ mới và những tác phẩm khác.
  • Tham dự hội nghị về “Cập nhật sáng kiến doanh nghiệp”, nơi các doanh nhân nâng cao nhu cầu của họ đối với UMTer.
  • Tham dự diễn đàn UMT Education, theo các chủ đề thường niên.