Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
A: Đường 60CL, Khu đô thị Cát Lái, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM
T: +84 28 3636 9119 E: info@umt.edu.vn W: www.umt.edu.vn