Đối tác giáo dục

UMT trân trọng sự hợp tác với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước nhằm khẳng định chất lượng giáo dục của Nhà trường. Chương trình đào tạo, giảng viên, giáo trình, học liệu, kiểm tra đánh giá… được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định, xếp hạng uy tín trong và ngoài nước.