Giảng viên Truyền thông đa phương tiện

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông số, Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông...
 • Tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh;
 • Có khả năng đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển và biên soạn đề cương các môn học chuyên ngành;
 • Có khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có khả năng hướng dẫn sinh viên và cùng cộng sự thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Có năng lực tổ chức hội thảo chuyên môn và kết nối các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; 
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý được xem là các yếu tố ưu tiên. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 • Với vai trò là Giảng viên, ứng viên sẽ mang đến kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng chuyên nghiệp để đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng đến sinh viên.
 • Giảng viên được mong đợi tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực cho ngành và xã hội, được phát triển năng lực học thuật và chuyên môn của bản thân.
 • Ứng viên có trách nhiệm tham gia mạng lưới học thuật, ngành nghề trong cộng đồng trong nước và quốc tế để không ngừng học hỏi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng.