"SANG TRANG" ĐẠI HỌC DỄ DÀNG VÌ ĐÃ CÓ ONE-UMT

Ngày đăng: 10/08/2022

Khởi đầu hành trình học tập và trải nghiệm tại UMT là giai đoạn One-UMT. One-UMT diễn ra trọn vẹn 1 năm đầu nhằm giúp tân sinh viên khám phá bản thân, xác định mục tiêu học tập, được “sạc đầy” tinh thần nhiệt tình, chủ động và sẵn sàng học hỏi, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi thử thách trong những năm đại học.

Trọng tâm của One-UMT là chương trình đào tạo nền tảng chuẩn Công dân toàn cầu hướng đến mục tiêu giáo dục con người toàn diện, nuôi dưỡng những tư chất của một công dân toàn cầu bao gồm tổ hợp chương trình đào tạo tiếng Anh, nền tảng Công nghệ thông tin, kỹ năng toàn cầu (global skills) và các môn Khai phóng được thiết kế theo sát nhu cầu và kỳ vọng của sinh viên nhằm thích ứng với những yêu cầu công việc và thế giới đầy biến động mà các bạn phải đối diện trong thế kỷ 21. (We are a global citizen in a digitalized world). Tiêu biểu là các học phần như Kỹ năng học đại học thành công, Trí tuệ văn hóa, Hành trình công dân số, Khoa học hạnh phúc...

One- UMT còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua chương trình Giáo dục thể chất phong phú, hiện đại (thể hình-yoga, bơi lội, bóng đá); chương trình trải nghiệm quân trường trong môi trường quân đội nghiêm khắc để tôi luyện ý chí, rèn tính tự lập, kỷ luật, tính kiên định theo đuổi mục tiêu và các kỹ năng sống khác nhằm tạo đà cho bước chuyển tiếp lên giai đoạn chuyên môn.

Các học phần nhập môn, đặc trưng, hấp dẫn có tính chất tổng quan về ngành đào tạo (2 học phần) cũng được giới thiệu giảng dạy cho sinh viên ở học kỳ cuối của giai đoạn One-UMT với mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng, tạo cơ hội linh hoạt để sinh viên có thể chuyển đổi ngành theo sở thích và mục tiêu cá nhân.

Sinh viên ở giai đoạn One-UMT cũng được tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp từ rất sớm thông qua các hoạt động workshop, competition, guest speakers, kiến tập, tham quan tại các công ty, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau để trải nghiệm, kết nối và hình dung rõ ràng hơn về con đường sự nghiệp của mình trong tương lai.