GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN NGHỀ NGHIỆP - UMT CAREER MENTORING 1-1

Ngày đăng: 07/06/2024

UMT CAREER MENTORING là chương trình được xây dựng dành riêng cho sinh viên UMT với mục đích giúp các bạn sinh viên có một định hướng rõ ràng về con đường nghề nghiệp của bản thân, tiếp cận nhiều cơ hội, môi trường trải nghiệm thực tế về ngành nghề của mình thông qua hoạt động kết nối Mentor (Cố vấn) - Mentee (Người được cố vấn).