Đăng ký tham quan UMT

UMT thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan Trường, Quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng đăng ký sớm để Trường sắp xếp xe đưa đón tham quan miễn phí.