Đăng ký tham quan trường

Trường sẽ tổ chức các chuyến tham quan UMT từ khoảng giữa tháng 7/2022, quý phụ huynh học sinh vui lòng đăng ký sớm để trường sắp xếp đưa rước tham quan miễn phí.