UMT CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4/2023 VÀ TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGƯỜI SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Ngày đăng: 21/04/2023

Ngày 21/4/2023, UMT chào mừng “Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 2, năm 2023" và Trung tâm Thông tin Thư UMT viện tổ chức Tập huấn Người sử dụng Thư viện (đối tượng GVNV).

Trong lĩnh vực giáo dục và đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy và kế thừa nguồn tri thức vô tận. Là một trường đại học với tinh thần giáo dục khai phóng, cùng sứ mệnh đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu, UMT ý thức được trách nhiệm lan tỏa văn hóa đọc sách đến mỗi sinh viên, GVNV làm việc tại Trường.

Trong tháng 4/2023, UMT đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để chào mừng “Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 2, năm 2023”, như: Tiếp nhận 609 quyển sách Khoa học Kỹ thuật từ TS. Võ Tá Hân tài trợ và đồng thời trao tặng học bổng cho quỹ học bổng Võ Tá Hân, Tọa đàm “Ứng xử với sách”, Chương trình “Xếp sách nghệ thuật”, Trao đổi sách nhàn rỗi với nhau và tặng sách cho Thư viện UMT.

Hôm nay, Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức Tập huấn Người sử dụng Thư viện (đối tượng GVNV UMT), nhằm giúp đội ngũ GVNV khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu cũng như tạo môi trường để chia sẻ kỹ năng, vui chơi, giải trí.

Cùng xem lại những hình ảnh của buổi Tập huấn Người sử dụng Thư viện UMT ngày 21/4/2023: