TS. TIẾT TÒNG TUYỀN

Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

  • Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Strasbourg (Cộng hòa Pháp).
  • Thạc sĩ Kinh tế và Thống kê, Trường Kinh tế Toulouse (Cộng hòa Pháp).
  • Thành viên Trung tâm Kinh tế thực nghiệm và Phát triển bền vững (LEES), Viện Kinh tế Lý thuyết và Ứng dụng (BETA), Trường Đại học Strasbourg (Cộng hòa Pháp).

TS. Tiết Tòng Tuyền cũng là Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ về Nghiên cứu phát triển bền vững được tài trợ bởi Ủy ban châu Âu và Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp. Các nghiên cứu của Thầy tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Kinh tế học hành vi, Kinh tế học thực nghiệm và Kinh tế học môi trường.

Mong muốn của Thầy là đem những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm quốc tế của mình góp phần nâng cao năng lực học tập và khả năng nghiên cứu của UMT nói chung và sinh viên UMT nói riêng, giúp các bạn tiến gần hơn đến những cơ hội việc làm có mức thu nhập cao, cũng như cơ hội đạt được học bổng ở các trường đại học lớn trên thế giới.