TS. NGUYỄN PHÚC LAM THY

Phó trưởng Bộ môn Tài chính Kế toán

Phó trưởng Bộ môn Tài chính Kế toán

  • Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành Tài chính, Trường Đại học Bangor (Vương quốc Anh).
  • Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc tế, Đại học Ngoại thương.
  • Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2021 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

TS. Nguyễn Phúc Lam Thy có chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu: thị trường tài chính quốc tế, xếp hạng tín nhiệm quốc gia, bất ổn tài chính, kinh tế chính trị, chính trị học và kinh tế học hành vi. Các nghiên cứu của Cô được trình bày tại hội nghị khoa học quốc tế: 12th International Accounting and Finance Doctoral Symposium (Milan, Ý) và 42nd Accounting and Finance Research Colloquium (Gregynog, Vương quốc Anh).

TS. Nguyễn Phúc Lam Thy từng giảng dạy tại Trường Đại học Bangor, một số trường đại học khác ở Việt Nam và có kinh nghiệm làm việc tại Viện Nghiên cứu thị trường Jerusalem (Isarel), Ngân hàng Standard Chartered, Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Cô là người luôn truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên có nhiều ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Đến với UMT, TS. Nguyễn Phúc Lam Thy mong muốn truyền cảm hứng cho sinh viên trên con đường học thuật và nghề nghiệp, giúp các em khám phá những khả năng tiềm ẩn, thực hiện các ý tưởng nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp. Cô chia sẻ: “Đừng đánh cược vào tương lai. Một sự đầu tư bài bản vào giáo dục có thể định hình tương lai của bạn”.