TS. BÙI THỊ LAN HƯƠNG

Giảng viên Khoa Kinh doanh

Giảng viên Khoa Kinh doanh

  • Tiến sĩ ngành Kinh tế, Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế và Kinh tế công nghiệp, Trường Đại học Aix-Marseille 2 (Cộng hòa Pháp)
  • Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing), Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

TS. Bùi Thị Lan Hương có 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn doanh nghiệp về ngành Marketing và Kinh tế trong chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các trường kinh doanh nổi tiếng Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu, Hoa Kỳ. Tại Châu Âu, Cô giảng dạy ở Trường Kinh doanh Kedge Marseille, Bordeaux và Viện Quản lý Aix-en-Provence (Cộng hòa Pháp). Cô cũng giảng dạy tại các trường khác như Trường Đại học Guam (Hoa Kỳ), Trường Đại học Hoàng gia Luật và Kinh tế Phnom Penh (Campuchia), Trường Quản lý Vientiane (Lào); một số trường đại học ở Việt Nam như Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn...

Cô tham gia các dự án nghiên cứu khoa học và viết case study cùng với đồng nghiệp Châu Á, Pháp và Hoa Kỳ của Trường UOG, ESCP-Europe, Viện Quản lý Ấn Độ - Ahmedabad, Trường Đại học Hoàng gia Luật và Kinh tế Phnom Penh. Cô nhận được Học bổng trao đổi học giả Fulbright về nghiên cứu ở Trường Đại học Johns Hopkins, Washington D.C, Hoa Kỳ (2004-2005) và Học bổng trao đổi giảng viên Fulbright ở Trường Đại học Guam, Hoa Kỳ (2009-2010). Ngoài ra, Cô còn hướng dẫn các luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ và tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đến với UMT, TS. Bùi Thị Lan Hương hướng đến việc đào tạo các thế hệ sinh viên đam mê học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về tính sáng tạo, tinh thần chính trực và trách nhiệm xã hội.