ThS. NGÔ MẠNH DUY

Giảng viên Khoa Kinh doanh

Giảng viên Khoa Kinh doanh

  • Thạc sĩ Kinh doanh chuyên ngành Tài chính, Victoria University (Úc).
  • Cử nhân Quản trị thương mại, Victoria University of Wellington (New Zealand).

ThS. Ngô Mạnh Duy đã trải qua các vị trí công việc giảng dạy, quản lý giáo dục, quản lý chất lượng chương trình tại một số trường đại học uy tín, cũng như công việc chuyên môn và quản lý tại doanh nghiệp như chuyên viên phân tích ở VCBS, Trưởng Bộ phận Phân tích cơ bản ở ACBS. Thầy tập trung giảng dạy các môn học trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh tế.

Là giảng viên của UMT, Thầy muốn sử dụng những kinh nghiệm học tập quốc tế và làm việc tại Việt Nam để giúp sinh viên UMT đạt được tầm nhìn, suy nghĩ rộng mở và chuyên nghiệp, rèn luyện được kỹ năng, kiến thức để cạnh tranh trong môi trường quốc tế, hiểu được giá trị của sự trung thực và trong sáng của lương tâm.