Phó Trưởng Bộ môn Marketing

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ưu tiên Tiến sĩ (PhD) tốt nghiệp tại nước ngoài các chuyên ngành Marketing, Truyền thông Đa phương tiện, Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh...
 • Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên ở các trường đại học;
 • Có kỹ năng quản lý, tư duy chiến lược;
 • Tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc vì mục tiêu chung.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý các chương trình đào tạo trong bộ môn;
 • Quản lý đề cương môn học;
 • Quản lý và phát triển học liệu;
 • Quản lý hệ thống đề thi, đáp án;
 • Quản lý giảng viên thuộc bộ môn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy theo quy định;
 • Giải quyết yêu cầu học vụ cho sinh viên theo quy trình của nhà Trường.