TS. TRẦN NAM QUỐC

Trưởng Khoa Kinh doanh

Trưởng Khoa Kinh doanh

  • Tiến sĩ Kinh tế học, Đại học Strasbourg (Pháp). 
  • Thạc sĩ ngành kinh tế phát triển, Đại học Erasmus (Hà Lan).
  • Thành viên Hội Quốc tế các nhà Kinh tế Việt Nam (ISVE).

TS. Trần Nam Quốc là chuyên gia với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực Quản trị, Tài chính, Ngân hàng và Tư vấn chiến lược; hơn 10 năm kinh nghiệm trong Quản lý và Giảng dạy đại học. Thầy là nhà nghiên cứu liên ngành bao gồm Kinh tế phát triển, Kinh tế học hành vi, Quản trị và tài chính, đồng thời là Nhà Quản lý giáo dục với nhiều nỗ lực đổi mới sáng tạo trong quản trị, phát triển chuyên môn và số hóa. Thầy là người đưa ra ý tưởng phát triển “Thương hiệu Giáo dục Quốc gia” để hỗ trợ quá trình hội nhập quốc tế của các trường đại học Việt Nam.  

TS. Trần Nam Quốc có nhiều đóng góp cho hoạt động sinh viên quốc tế và cộng đồng chuyên môn; là thành viên Hội Quốc tế các nhà Kinh tế Việt Nam (ISVE) và nguyên Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp.  

Thầy tham gia vào Trường Đại học UMT với mong muốn xây dựng và phát triển các ngành đào tạo tiên phong, đổi mới sáng tạo và tích hợp số hóa nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyên nghiệp. Thầy có mục tiêu phát triển UMT School of Business (UMT BuS) trở thành một trong các Business School (Trường đào tạo Kinh doanh) hàng đầu khu vực châu Á và đồng thời gia nhập mạng lưới các Trường đào tạo Kinh doanh toàn cầu.  

Về cá nhân, TS. Trần Nam Quốc phấn đấu trở thành “Nhà lãnh đạo tri thức lý tưởng”. Thầy yêu thích sáng tạo và luôn truyền cảm hứng này đến các cộng sự và sinh viên thông qua phương châm: “Leading the world with unconventional thinking”.