Phó Trưởng phòng Phát triển chương trình

YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ ưu tiên Tiến sĩ, ngành Quản lý giáo dục, Quản trị chất lượng, Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  • Kinh nghiệm tương đương từ 3 – 5 năm
  • Tiếng Anh thành thạo và tin học văn phòng (Ms. Office).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Lên kế hoạch và xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn về mở ngành, phát triển chương trình và cải tiến chương trình đào tạo.
  • Nghiên cứu, xác định cơ sở và các đối sánh để rà soát và cải tiến chương trình đào tạo (CTDT) phù hợp, nhất quán về chiến lược, mục tiêu của Trường nhằm đạt chuẩn trong nước và quốc tế.
  • Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, điều phối và hỗ trợ các bên liên quan để đạt được kiểm định cấp CTDT quốc tế: FIBAA, ACBSP, ASIIN.
  • Chịu trách nhiệm chuẩn hóa và quản lý dữ liệu CTDT theo hướng bảo đảm tính khoa học giáo dục và kiểm định chất lượng trong và ngoài nước.