Chuyên viên Tư vấn và Cung cấp Dịch vụ Sinh viên

YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Thiết kế....
  • Kinh nghiệm từ 03 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm công việc tư vấn sinh viên, công tác và dịch vụ hỗ trợ sinh viên, truyền thông và thiết kế, tổ chức sự kiện ở các trường đại học, cao đẳng...
  • Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng, thiết kế, sử dụng phần mềm quản ly, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, thiết kế ấn phẩm cho các sự kiện và hoạt động sinh viên.
  • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp;

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Nhiệm vụ chung: Tổ chức triển khai công việc của Bộ phận Tư vấn và cung cấp dịch vụ sinh viên; Đề xuất các giải pháp xử lý công việc; Đề xuất xây dựng và điều chỉnh quy trình; Đóng góp ý kiến phối hợp xử lý công việc, xây dựng văn hóa tương hỗ vì mục đích chung, rèn luyện phát triển bản thân.
  • Hướng dẫn thông tin: Tổ chức hoạt động và cung cấp thông tin cho sinh viên đảm bảo thông tin được cập nhật phục vụ hoạt động dạy và học được diễn ra đúng kế hoạch; Tư vấn thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến dạy, học và hoạt động sinh viên; Ghi nhận ý kiến của sinh viên, phụ huynh; Tư vấn và giải đáp yêu cầu của sinh viên và phụ huynh cách vấn đề liên quan đến học tập và hoạt động trải nghiệm.
  • Dịch vụ sinh viên: Cấp thẻ sinh viên, cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu, cấp bảng điểm, quà tặng; Hướng dẫn các thủ tục cho sinh viên, tư vấn thông tin xét miễn giảm và gia hạn học phí theo quy định của nhà Trường; Quản lý sinh viên tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiễm tai nạn theo quy định của Nhà Nước và nhà Trường; Lên kế hoạch đặt hàng và cung cấp đồng phục thể dục, quà tặng cho Tân sinh viên.
  • Phối hợp xử lý yêu cầu của sinh viên: Phối hợp với các Khoa, đơn vị, bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ của sinh viên; Phụ trách công tác kỹ luật SV bao gồm tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý các trường hợp liên quan đúng quy định, quy chế; Phối hợp với các Khoa, Phòng ban thống nhất về cách xử lý để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ sinh viên.
  • Hoàn thành báo cáo theo quy định của Phòng/BGH/Bộ ban ngành và các báo cao nhanh khi có yêu cầu.
  • Phối hợp với các Khoa và các đơn vị trong những dự án chung của Trường theo phân công của Trưởng phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.