Chuyên viên Sự kiện và Hoạt động trải nghiệm sinh viên

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Thiết kế...
 • Kinh nghiệm từ 03 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm công việc tư vấn sinh viên, công tác và dịch vụ hỗ trợ sinh viên, truyền thông và thiết kế, tổ chức sự kiện ở các trường Đại học, Cao đẳng.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng, thiết kế, sử dụng phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, thiết kế ấn phẩm cho các sự kiện và hoạt động sinh viên.
 • Có kỹ năng tổ chức triển khai công tác tổ chức sự kiện, truyền thông sinh viên, giao tiếp, nghiên cứu, thuyết trình, lập kế hoạch, kỹ luật, chủ động, trách nhiệm, tự học.
 • Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hòa hợp, khai phóng...
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp;

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nhiệm vụ chung: Tổ chức triển khai công việc của Bộ phận Sự kiện và Hoạt động trải nghiệm sinh viên; Đề xuất các giải pháp xử lý công việc, xây dựng và điều chỉnh quy trình; Đóng góp ý kiến phối hợp xử lý công việc, xây dựng văn hóa tương hỗ vì mục đích chung, rèn luyện phát triển bản thân.
 • Tổ chức Sự kiện, hoạt động trải nghiệm và truyền thông về dịch vụ sinh viên: Điều phối thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ, tổ chức các hoạt động hỗ trợ Sinh viên theo kế hoạch phát triển sinh viên của nhà trường; Thiết lập cải tiến quy trình liên quan đến việc tổ chức các sự kiện và hoạt động sinh viên phù hợp với mục tiêu từng thời kỳ, từng sự kiện nhằm cung cấp cho sinh viên các chương trình với những trải nghiệm cần thiết và hữu ích theo chiến lược phát triển của Trường.
 • Thực hiện sản xuất các ấn phẩm truyền thông và sự kiện, hoạt động và dịch vụ hỗ trợ sinh viên.
 • Phối hợp với Khoa và các đơn vị trong những dự án chung của Trường theo phân công của Trưởng phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng