Chuyên viên điều phối Phát triển chương trình

YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp đại học/sau đại học loại khá trở lên, các ngành Quản lý, quản lý giáo dục...
  • Kinh nghiệm tương đương từ 3 năm
  • Thành thạo tiếng Anh và tin học văn phòng (Ms. Office)
  • Kỹ năng: Giao tiếp, thuyết trình, thương thảo, thu thập và xử lý thông tin, chủ động, sáng tạo trong công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

  • Thực hiện điều phối hoạt động phát triển chương trình đào tạo với các bên liên quan (nội bộ và bên ngoài) theo quy trình xây dựng và quản lý chương trình đào tạo (CTDT)
  • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả đánh giá ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTDT
  • Lên kế hoạch và điều phối hoạt động rà soát CTDT theo chu kì hoặc theo đề nghi của Ban Giám hiệu
  • Quản lý việc lưu trữ minh chứng và thực hiện công tác kiểm định chất lượng CTDT
  • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn